Strategické plánování a regionální rozvoj

Strategické plánování a regionální rozvoj

Strategické plánování na komunální úrovni

Významným okruhem činností společnosti Východočeská rozvojová je příprava strategických a rozvojových dokumentů pro municipality. Jedná se zejména o strategické plány měst a obcí, provádění specifických analýz a šetření a výzkumů souvisejících s místním rozvojem a prováděním veřejné správy na místní úrovni.

Strategické plány se postupně stávají standartním základním dokumentem pro stabilní rozvoj území daného města či obce a jsou rovněž stále častěji vyžadovány jako podklad pro získání dotace na rozvojové záměry municipalit a jejich organizací. Přesto, že se nejedná o dokument vyžadovaný ze zákona, přistupují tak k jeho zpracování už nejen města, pro něž by měl být naprostou samozřejmostí, ale i ty nemenší obce.

Kromě zpracování vlastního dokumentu, zajišťujeme i s tím související činnosti jako je komunitní projednání a zapojení veřejnosti do procesu jeho přípravy, zpracování specifických analýz apod. Stejně tak zajišťujeme hodnocení, monitoring či aktualizaci již existujících strategií rozvoje měst a obcí.

Poradenství v oblasti fondů Evropské unie pro centrální orgány správy

Pro centrální orgány státní správy České republiky, ale i pro vlády a vládní instituce zahraničních zemí, poskytujeme expertní podporu při přípravě a realizaci nástrojů kohezní politiky. Jedná se zejména o zpracování programových dokumentů operačních programů financovaných z fondů EU, přípravu evaluací, analýz a dalších podkladů pro vyjednávání s Evropskou komisí a dalšími evropskými institucemi. Mnohaletá zkušenost našich expertů s tímto typem činností představuje stabilní základ pro poskytování služeb orgánům státní správy na nejvyšší úrovni.