Profil společnosti

Společnost Východočeská rozvojová s.r.o. poskytuje služby svým klientům v oblasti dotačního poradenství a regionálního rozvoje. Kvalita poskytovaných služeb a vysoká úspěšnost realizovaných projektů vychází zejména z dlouholetých zkušeností našich expertů, včetně jejich působení v orgánech státní správy v oblasti regionálního rozvoje (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR).

Společnost Východočeská rozvojová s.r.o. se zaměřuje zejména na poskytování:

Své služby poskytujeme nejen na území východních Čech, kde se nachází sídlo společnosti, ale mnohé projekty jsme úspěšně realizovali či realizujeme v celé České republice, ale i za jejími hranicemi.

Díky více než desetiletým zkušenostem našich expertů s evropskými fondy a dobré orientaci v problematice místní správy a regionálního rozvoje, známe potřeby našich klientů a jsme připraveni napomoci jejich uskutečnění. Východočeská rozvojová s.r.o. a její experti se účastní či účastnili celé řady projektů na lokální, národní i mezinárodní úrovni pro klienty, mezi něž patří kromě jiných: