Pro města a obce

VČR pro obce a města

Pro své klienty z řad veřejného, soukromého i neziskového sektoru poskytujeme komplexní servis při vyhledávání dotačních příležitostí, přípravě a realizaci dotačních projektů.

Orientujeme v celé oblasti dotačních nástrojů a umíme získat podporu pro Vaše záměry jak z evropských fondů, tak z programů financovaných ze státního rozpočtu ČR, krajských dotačních programů a dalších nástrojů podpory.

Komplexní servis pro nás znamená zajištění péče o klienta a jeho projekt ve všech jeho fázích – od prověření dotačních možností, přes předložení projektové žádosti až po úspěšnou realizaci a vypořádání projektu. Jsme si vědomi všech podmínek i úskalí realizaci dotačních projektů a díky svým mnohaletým zkušenostem jsme schopni klienty tímto procesem úspěšně provést, stejně jako je připravit na kontroly a audity, jež jsou běžnou součástí každé podpořené akce.

V rámci jednotlivých fází projektového cyklu zajišťujeme zejména tyto konkrétní okruhy aktivit:

Dotační audit

Tuto aktivitu lze realizovat formou pravidelného informování klienta o aktuálních dotačních možnostech, jež by pro něho mohly být zajímavé s ohledem na jeho právní formu a pole působnosti.
Druhou formou je cílené prověření možnosti získat dotaci na konkrétní projektový záměr.

Příprava kompletní žádosti o dotaci

V rámci této aktivity jsou realizovány okruhy činností související s přípravou projektové žádosti takové, která bude mít nejen šanci na úspěch a získání dotace, ale vytvoří také dobrý základ pro pozdější realizaci a udržitelnost projektu: